Českobudějovické Centrum kyčelní ortopedie je ojedinělé z hlediska komplexní péče

V lednu roku 2017 zahájila Nemocnice České Budějovice provoz Centra kyčelní ortopedie, jehož funkcí je centralizovaná komplexní péče o pacienty s degenerativním postižením, vrozenými vadami i poúrazovými stavy kyčelního kloubu. Pacienti mohou mít jistotu, že se o ně starají skuteční specialisté patřící v dané oblasti ke špičce. Uplynulý více než půlrok provozu prokázal, že otevření centra mělo svůj význam. Na jihu Čech jde o jedinečné pracoviště.  

„Naprostá většina ortopedických pracovišť funguje tak, že každý dělá většinu výkonů. My se již řadu let snažíme jít cestou specializací. Tento mustr jsem si přivezl ze Spojených států a ukázalo se, že to byla dobrá volba. Mezi naše klíčové specializace patří zmíněná kyčelní ortopedie, náhrady kloubů a především jejich výměny, rekonstrukční artroskopie, chirurgie ruky, chirurgie nohy, dětská ortopedie, septická ortopedie, řešení nádorů či metastáz a konzervativní léčba deformit páteře. Po téměř patnácti letech takto cílené činnosti lze každého člena týmu považovat za specialistu, kterému bych se sám s důvěrou svěřil,“ říká primář ortopedického oddělení doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.

„Centrum kyčelní ortopedie se dnes může opřít o odborníky, kteří jsou zváni i k ukázkovým operacím nejen v rámci ČR, ale i do zahraničí. Měli možnost operovat v Římě, Vídni či řecké Larisse. Za uplynulá léta mají na kontě řadu monografií či odborných publikací, přednáší na kongresech. Do českobudějovické nemocnice se také jezdí školit lékaři prostřednictvím operací přenášených živě,“ doplňuje tisková mluvčí nemocnice Iva Nováková.

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice je také proto pro mladé lékaře atraktivním pracovištěm. „Problém s jejich nedostatkem nemáme, právě naopak. Každoročně jsme museli někoho  odmítnout, zájem o práci u nás je,“ říká Jiří Stehlík. „Je zajímavé, že ortopedie jako obor přitahuje především aktivní lidi, většinou sportovně založené. Možná i péče o pohybový aparát či řada zdravotních obtíží během aktivního sportování může člověka vést k zájmu o obor,“ přemítá primář Stehlík.

Kyčelní ortopedie je obor, který se neustále vyvíjí. „Například z hlediska materiálu - náhrady kloubu začínáme řešit implantáty s tantalem, který se ukazuje jako ideální materiál do kosti. Velmi se nám osvědčil, a to nejen jako primární jamka kyčelního kloubu či revizní stavebnicový systém TMARS pro výměny uvolněných kloubů, ale i jako zcela speciální hřeb, kterým se snažíme řešit počínající nekrózy hlavice stehenní kosti. Ten jsme použili jako vůbec první v  České republice. Problematiku řešíme ve spolupráci s Ortopedickou klinikou ÚVN v Praze, Střešovicích,“ zdůrazňuje Jiří Stehlík.

Kromě uvedených výměn kloubů či speciálního hřebu se v oblasti kyčle využívají artroskopické rekonstrukční techniky především u mladých a aktivních pacientů. Vývojové změny po vrozeném vykloubení nebo poúrazové deformity či rozdílné délky končetin dnes lze díky implantátům, instrumentáriím a technikám úspěšně řešit. Případné infekční komplikace, kterým se bohužel nikdy nelze vyhnout, řešíme jako komplexní problém ve spolupráci s infekčním a mikrobiologickým oddělením. Vyléčení infekce v kosti či kloubu je značný problém a často se nevyhneme náročným, vícečetným výkonům. MUDr. David Musil, PhD., který se na našem oddělení problematice věnuje v celé šíři, nedávno publikoval významnou práci, která byla přijata jako léčebný standard Českou společností pro ortopedii a traumatologii, Společností pro lékařskou mikrobiologii a Společností infekčního lékařství,“ doplňuje docent Stehlík.

Prakticky centrum funguje v rámci ambulancí ortopedického oddělení, kde jsou pacienti již cíleně objednáváni k jednotlivým specialistům pro danou problematiku. Po rozhodnutí o léčebném postupu v rámci setkání lékařského týmu je pacient informován resp. pozván k případné operaci.

Ordinační hodiny:

8.30 – 14.20 hod. na základě osobního nebo telefonického objednání
Úterý:    MUDr. D. Musil, Ph.D.
Středa:    doc. MUDr. J. Stehlík, CSc., MUDr. P. Sadovský
Čtvrtek:    MUDr. F. Krejčí
Pátek:    MUDr. M. Held

recepce ambulance 387 878 804