Dotační programy na podporu a rozvoj služeb péče o děti a volnočasových aktivit v roce 2013

Cílem je finanční podpora činnosti osob a podnikatelských subjektů, které se zabývají péčí o děti do 6 let věku a na území města provozují celodenní hlídání a péči o předškolní děti. „Tento program nabízí příspěvek na celoroční provoz v rozmezí od 50 tisíc až do 200 tisíc korun, přičemž spoluúčast žadatele je 20% u nepodnikatelských subjektů a 40% u podnikatelských subjektů“, konstatuje náměstek primátora Petr Podhola a dále upřesňuje, že k oprávněným žadatelům patří osoby samostatně výdělečně činné, právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají činnost nebo poskytují služby podle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení s působností na území Českých Budějovic, vyjma příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol bez ohledu na zřizovatele. Žádosti do tohoto programu se podávají do 4. 2. 2013.

U dotačního programu na podporu volnočasových aktivit v roce 2013

jde o finanční podporu organizacím, které zajišťují pravidelnou, kvalitní a rozmanitou nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let zdravých i handicapovaných. Program je tvořen třemi příspěvky - na celoroční činnost, na jednorázové akce a na putovní, příměstské a jiné tábory. „Příspěvek na celoroční činnost je určen jen pro nepodnikatelské subjekty s minimální spoluúčastí 10% a stejné podmínky jsou i u příspěvku na jednorázové akce. Jiná situace je u příspěvku na putovní, příměstské a jiné tábory. O něj se mohou ucházet jak nepodnikatelské, tak i podnikatelské subjekty. V prvním případě je spoluúčast žadatele 20% a 40% u podnikatelských subjektů“, vysvětluje pravidla náměstek primátora Petr Podhola s tím, že zájemci mohou v tomto případě žádat na všechna tři opatření od 1.2 do 1. 3. 2013.
 
Podrobnější informace a přehled o všech poskytovaných příspěvcích jsou na www.c-budejovice.cz v sekci dotace a granty.