Dva českobudějovičtí vědci získali Prémii Otto Wichterleho

Významné vědecké ocenění získali Jan Štefka a Marie Prchalová z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. V úterý 3. června ve 14 hodin si z rukou předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše v Lannově vile v Praze převezmou Prémii Otto Wichterleho. Ta se každoročně uděluje mimořádně kvalitním a perspektivním mladým badatelům do 35 let věku, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny. Letos tuto cenu obdrželo 26 mladých vědců a náleží jim tak finanční prémie rozdělená do tří mimořádných odměn po 90 000 Kč.

Marie Prchalová se i přes své mládí stala mezinárodně uznávanou odbornicí v oboru průzkumu ryb v nádržích a jezerech. Její výzkum vedl k revolučnímu přepracování celoevropsky závazné normy pro vzorkování ryb tenatními sítěmi, k vytvoření národních norem v tomto oboru a k získání mnoha základních poznatků o chování ryb. Marie Prchalová působí také jako poradkyně řady mezinárodních projektů, spolupracovala na průzkumu přehrad a jezer Portorika, Srí Lanky, Thajska, Filipín a mnoha evropských a samozřejmě tuzemských nádrží. Funkci leadera ve svém vědeckém oboru a práci v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra dokáže obdivuhodně slaďovat s péčí o mladou rodinu.
 
Jan Štefka se výrazně podílel na zahájení a rozvoji zcela nového výzkumného směru Parazitologického ústavu Biologického centra – populační genetiky parazitů - a je dnes považován za jednoho z jejích významných představitelů v mezinárodním kontextu. Během svého dvouletého pobytu v přírodovědném muzeu v Londýně se účastnil výzkumu ptačích parazitů na Galapágách a po návratu do Českých Budějovic pokračuje ve výzkumu koevolučních vztahů galapážských ptáků a parazitů. Od letošního roku je vedoucím Laboratoře molekulární fylogenetiky a evoluce parazitů, zároveň vede studenty a přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.      
 
„Úspěchu našich mladých kolegů si v Biologickém centru velmi vážíme. Těší mne, že Prémii Otto Wichterleho získávají naši vědečtí pracovníci v posledních letech pravidelně, což svědčí o tom, že Biologické centrum patří mezi špičkové výzkumné instituce v České republice,“ dodává ředitel Biologického centra Akademie věd, profesor Miloslav Šimek.