Ekologové tvrdí, že plán rozvoje Jihočeského kraje má nedostatky

Plán rozvoje Jihočeského kraje na léta 2014 až 2020 má podle ekologů několik nedostatků. Jde prý především o rizika spojené s možnou dostavbou Temelína, spalováním odpadů nebo rozšíření letiště v Plané u Českých Budějovic. Aktivisté proto dnes přednesli své připomínky na veřejném projednávání Programu koncepce Jihočeského kraje. Jeho definitivní podobu by měli krajští zastupitelé schválit v prvním čtvrtletí příštího roku. 

Podle ekologů má plán dobrá i špatná opatření. Ovšem jako celek prý dává přednost rozvoji na úkor ochrany životného prostředí. "Vždy, když dojde ke střetu mezi ekonomickým hlediskem a ochranou životního prostředí, tak je akcentována ekonomická složka," řekl ČTK energetický expert sdružení Calla Edvard Sequens. 
    
Podle něj v případě chystané dostavby nových reaktorů Jaderné elektrárny Temelín plán například nebere zřetel na negativní vliv pro turistický ruch. "Jde o hýbání s hladinou Lipna, dotaci vody do Vltavy kvůli chlazení. Odpařilo by se také více vody než doposud, tím pádem by se zahustily všechny škodliviny, které tečou do orlické nádrže, a došlo by k znehodnocení této oblasti," uvedl Sequens. 
    
Plán rozvoje kraje také představuje výhled odpadového hospodářství. Pro rok 2020 počítá přibližně s 40procentním tříděním vyprodukovaných odpadů. "V tomto silně zaostáváme za řadou evropských zemí," uvedl Sequens. Dodal, že v současnosti některé země třídí přes 70 procent a spalují kolem 25 procent odpadu. 
    
Podle koncepce by v Jihočeském kraji měla vzniknout jedna centrální spalovna. Ekologové tuto myšlenku kritizují. "Jedna spalovna pro kraj znamená ohromný nárůst dopravy. Další problém je v tom, že celá koncepce se orientuje na množství odpadů na spalování a nemá žádné opatření na snižování množství odpadů, na větší třídění," řekl Sequens. 
 
zdroj: ČTK