GASTROENTEROLOGICKÁ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI

O pacienty s chorobami gastrointestinálního traktu pečují v Jihočeském kraji zdravotníci v sedmi nemocnicích holdingu Jihočeské nemocnice a několik desítek ambulantních specialistů ve svých soukromých ordinacích. 

Nemocniční péče se zaměřuje na pacienty v těžkém stavu, vyžadující komplikované endoskopické výkony, nebo chirurgické zákroky. Dvě pracoviště zajišťují také nákladnou léčbu pacientů se střevními záněty. „Na vysoké úrovni jsou pracoviště digestivní endoskopie v nemocnicích i u ambulantních specialistů. Klíčovou náplní práce ambulantních gastroenterologů je celostátně úspěšný program screeningu kolorektálního karcinomu, zajišťují také základní péči o nemocné s nejčastějšími chorobami trávicího traktu,“ vysvětlil prim gastroenterologického oddělení českobudějovické nemocnice doc. MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D.

Vedle nemocniční péče je nedílnou součástí také ambulantní, kam pacienti přicházejí na doporučení svého praktického lékaře nebo jiných specialistů. Ambulantní gastroenterologové zajišťují sledování pacientů převzatých z nemocniční péče, jak potvrzuje lékařka MUDr. Radka Kobzová z jedné gastroenterologické ambulance v Českých Budějovicích: „Pomáháme s péčí pacientů se střevními záněty (IBD), jaterními chorobami a sledujeme pacienty po operacích nádorových onemocnění.“ Bez následné nemocniční péče by se však neobešli. „Velmi si cením, a to bych chtěla zdůraznit, výborné spolupráce s nemocnicí v Českých Budějovicích. Na mysli mám nejen gastroenterologické oddělení, ale také další, bez kterých by se péče o naše gastro pacienty neobešla. Jedná se například o Centrum biologické léčby,“ doplnila MUDr. Radka Kobzová.

Na dotaz, zda vnímá MUDr. Radka Kobzová v Jihočeském kraji v současné době nějaký problém, reaguje situací v okrese Český Krumlov. Zde se zhruba před dvěma lety z personálních důvodů významně omezila gastroenterologická péče. Pacienti museli začít dojíždět do okolních okresů. Tito pacienti potřebují povětšinou pravidelnou péči, dojíždění je organizačně zatěžující a kapacita těchto pracovišť je také hodně naplněna. 

Závěrem jsme se paní doktorky Kobzové optali, s jakými chorobami trávicího ústrojí se často setkává a zda se jim dá předcházet. „Hodně pacientů trpí refluxní chorobou jícnu, která se projevuje nejčastěji pálením žáhy. Často vídáme při ultrazvukovém vyšetření pacienty se ztučněním jater.“ Příčinou je nadměrná konzumace alkoholu, nebo tzv. metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevních tuků). Na druhou stranu vnímá paní doktorka stoupající odpovědnost veřejnosti k prevenci rakoviny tlustého střeva.