Nemocnice České Budějovice nově disponuje v pavilonu C Oddělením urgentního příjmu

Nemocnice České Budějovice ve středu 18. dubna slavnostně otevřela nové Oddělení urgentního příjmu. Události se kromě zástupců vedení nemocnice zúčastnila také hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.  

Přístavba Oddeleni urgentniho prijmu (OUP) neboli Emergency byla zahájena v květnu 2017. Sestávala ze dvou částí – jednu část tvořila kompletní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží části pavilonu C, druhou částí byla realizace přístavby pavilonu navazující na rekonstruovaný prostor. „Stavební práce skončily v březnu letošního roku a jejich součástí bylo také vybudování nových prostor pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH), které se přesunulo z dolního areálu nemocnice,“ informuje ředitel Úseku interních oborů MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a dodává, že obě oddělení spolu nově sousedí v přízemí pavilonu C horního areálu. 

Náklady na vlastní stavební práce činí 57 milionů Kč, pořízeno bylo také nutné přístrojové vybavení v souhrnné výši 9,4 milionu Kč. „Veškeré náklady hradila nemocnice z vlastních zdrojů, bez prostředků dotačních programů,“ zdůrazňuje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Břetislav Shon.

„Nemocnice České Budějovice opět prokázala, že je dobrým hospodářem a že peníze efektivně věnuje do svého rozvoje. Nové oddělení přinese akutním pacientům velkou změnu, která zvýší jejich komfort,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

„Nový urgentní příjem v pavilonu C má 11 ambulancí, zákrokový sál pro chirurgii, samostatnou místnost pro ultrazvuk, dva resuscitační boxy a část s pěti expektačními lůžky, z toho jedním v izolačním boxu. Součástí urgentního příjmu je velký prostor čekárny a také nová recepce. Nové pracoviště ÚČOCH disponuje třemi ambulantními pracovišti a samostatným zákrokovým sálem." vyjmenovává MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Nedílnou součástí těchto pracovišť je kompletní zázemí včetně denních místností, služebního pokoje lékařů či potřebného sociálního zařízení a skladů.

Zatímco nové pracoviště ÚČOCH bude v současné podobě fungovat již trvale, nově vzniklé prostory OUP v přízemí pavilonu C v průběhu stěhování dalších oddělení nemocnice poslouží v souladu se schváleným generelem přestavby postupně jako přechodné útočiště mimo jiné ambulancím traumatologie nebo neurochirurgie. „Na jaře 2018 se tak jako první do prostor OUP přesunou akutní ambulance Neurologického oddělení, Chirurgického oddělení a Interního oddělení. Finální podoba a provozní uspořádání OUP tedy nastane nejdříve v roce 2020, během této doby bude postupně zahájen provoz lůžkové části OUP,“ načrtává MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Pacientům po tuto dobu ulehčí orientaci mimo jiné i informační tabule ve vestibulu pavilonu C, které budou obsahovat údaje o aktuálně fungujících ambulancích.

Společným znakem všech urgentních příjmů v České republice i ve světě je dle slov primáře budějovického pracoviště MUDr. Jaroslava Kratochvíla to, že bývají zahlceny spoustou pacientů. 

I proto je nutné hned na vstupu rozpoznat míru ohrožení pacientova života a zdraví a podle toho stanovit prioritu ošetření. „Plánujeme zavést pětistupňový třídící systém osvědčený na jiných pracovištích u nás i ve světě,“ říká prim. MUDr. Jaroslav Kratochvíl. „Hodnotí se v něm stav pacienta, charakter jeho obtíží, ale i množství vyšetření, která bude potřebovat. Nejvyšší prioritu pak dostávají lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi a nejnižší naopak ti, kteří mohou na vyšetření čekat déle, aniž by je to vystavilo riziku zhoršení stavu. Urgentní příjem je tak pro nemocnici důležitým filtrem, který zefektivňuje tok pacientů.“ 

„Otevření urgentního příjmu je z pohledu nemocnice významná událost, která z principu přesahuje působnost jednotlivých oddělení a která povede ke zvýšení kvality poskytované péče. Je strategickým projektem nemocnice, potažmo Jihočeského kraje jakožto zřizovatele nemocnice,“ uzavírá Břetislav Shon.