Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila výstavbu urgentního příjmu

Stavbu oddělení urgentního příjmu (Emergency) slavnostně zahájila ve středu 31. května Nemocnice České Budějovice. Výstavba obnáší kompletní rekonstrukci části prvního nadzemního podlaží centrálního pavilonu a přístavbu pavilonu navazujícího právě na rekonstruovaný prostor. 

„Na Emergency se bude nacházet celkem 11 ambulancí, zákrokový sál pro chirurgii, samostatná místnost pro ultrazvuk, dvě resuscitační místnosti a část s pěti expektačními lůžky, z toho jedním v izolačním boxu,“ vyjmenovává ředitel interních oborů Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek a dodává, že součástí urgentního příjmu bude velký prostor čekárny a také nová recepce sloužící pro celý centrální pavilon. 

V rámci výstavby urgentního příjmu bude vybudováno i nové pracoviště stomatochirurgie. „Bude zahrnovat tři ambulantní pracoviště a samostatný zákrokový sál. Emergency i stomatochirurgie získají kompletní zázemí včetně denních místností, služebny lékařů, potřebného sociálního zařízení nebo skladů,“ říká tisková mluvčí Nemocnice České Budějovice Iva Nováková.

Provoz nového oddělení bude zahájen začátkem roku 2018. „Nejprve zde začnou fungovat akutní ambulance jednotlivých oddělení, v dalším období bude postupně zahájena činnost expektační části včetně resuscitačních boxů. Celkové náklady na výstavbu jsou 60 milionů korun, přičemž investice bude financována z vlastních zdrojů nemocnice,“ vyčísluje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon.

Urgentní příjem je specializované pracoviště s nepřetržitým provozem, které poskytuje neodkladnou ambulantní péči, cílenou diagnostiku a takzvané zajištění pacienta před jeho případným přijetím na standardní lůžkové oddělení, jednotku intenzivní nebo resuscitační péče. Je logickým mezičlánkem přednemocniční neodkladné péče zajišťované ZZS JčK a akutní lůžkové péče v nemocnici. Zdravotnický personál urgentního příjmu pečuje o pacienty s náhle vzniklým závažným postižením zdraví.

Urgentní příjem bude řešit většinu akutních případů dospělých pacientů směřujících do nemocnice s výjimkou porodů a stavů příslušejících do urgentní části pavilonu CH (traumatologie, cévní mozkové příhody, nemocní vyžadující péči na ARO).