Neonatologické dny se letos spojí s konferencí ošetřovatelských profesí v péči o novorozence

Již 33. ročník Neonatologických dnů probíhá ve dnech 8. až 10. listopadu v DK Metropol v Českých Budějovicích. Do jihočeské metropole se vrátí po jedenácti letech. Organizátoři, tedy Nemocnice České Budějovice, letos připravili jednu zásadní novinku, kdy událost spojili s tradiční Celostátní konferencí ošetřovatelských profesí v péči o novorozence, která se vždy konala v květnovém termínu.  

„Jsem si vědom, že především z organizačního hlediska jde o určitý, byť trochu rizikový, krok do neznáma, nicméně vyzkoušení tohoto modelu je pro nás velmi lákavá výzva,“ uvádí předseda organizačního výboru a primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

Předpokládaná účast je 300 lékařů a 250 zdravotních sester. „I s hosty a vystavovateli to bude zhruba 650 účastníků, což je tento rok největší odborná akce neonatologů v České republice,“ dodává MUDr. Milan Hanzl.

Neonatologické dny představí několik významných řečníků z renomovaných zahraničních, převážně neonatologických pracovišť. Budou mezi nimi například Hotz R. (Hirzel, Švýcarsko), Dargaville P. (Hobart, Rakousko), Hansen T. G. (Odense, Dánsko), Haiden N. (Vídeň, Rakousko) či Öhlund I. (Umeå, Švédsko). „Například docentka Haiden a kolegyně Öhlund přednesou přednášky týkající se krmení předčasně narozených mateřským mlékem, nativním, nebo speciálně upraveným, a to v sekci Enterální výživa nedonošených novorozenců,“ upozorňuje primář českobudějovického pracoviště.

Přednášky budou mít také lékaři Nemocnice České Budějovice. Na téma Význam kofeinu v léčbě nedonošených – současný pohled promluví primář Hanzl. Přednášku na téma Systémové kvasinkové infekce u nedonošených novorozenců přednese MUDr. Mallátová, vedoucí mykologického a parazitologického pracoviště českobudějovické nemocnice. Vedoucí epidemiologického pracoviště Nemocnice České Budějovice MUDr. Šípová bude prezentovat téma Možné zdroje a cesty přenosu infekce na neonatologickém oddělení. 

Tématické okruhy Neonatologických dnů budou následující: farmakoterapie novorozence, neurointenzivní péče, úpravy mateřského mléka – teorie, praxe a budoucnost, časné a pozdní novorozenecké infekce nebakteriální etiologie, epidemiologie a péče o novorozence.

Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence nabídne následující témata: pozdní infekce u novorozence z ošetřovatelského hlediska – režimová opatření, monitoring prostředí, ošetřovatelské postupy, komunikace v neonatologii, možnosti sociální pomoci, paliativní péče, hojení ran a ošetřování stomií - současné možnosti a trendy v neonatologii, periventilační péče u novorozenců z ošetřovatelského pohledu, následná péče v neonatologii – dlouhodobé sledování dětí s rizikem poruchy dalšího vývoje, praktické aspekty enterální výživy nedonošených dětí.

Zatímco Neonatologické dny začaly již ve čtvrtek 8. listopadu, Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence se připojila o den později.