Posudek k dostavbě Temelína zveřejněn

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes zveřejnilo posudek k dokumentaci vlivů záměru dostavby jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Jde o další krok v procesu posuzování záměrů, který navazuje na zpracování dokumentace z května 2010. ČTK o tom informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták. 

Podle Eduarda Sequense z ekologického hnutí Calla byly nedostatky dokumentace hodnotící vlivy plánovaných reaktorů na životní prostředí tak zásadní, že ministerstvo mělo zadat zpracování dokumentace nové.

"Jsem zvědav, jak se s nimi vypořádal zpracovatel posudku. Posudek má 209 stran plus řadu příloh, vypořádání připomínek k dokumentaci má bezmála tisícovku stran," řekl Sequens ČTK.

Zpracování posudku zajistilo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím autorizovaného odborníka. K vyjádření a zveřejnění bude posudek rozeslán na příslušné úřady. Mezi jeho příjemci jsou třeba Jihočeský kraj a 32 obcí v okolí elektrárny, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), ministerstvo průmyslu a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

S jeho obsahem se veřejnost může seznámit také prostřednictvím Informačního systému EIA, kde je již v elektronické podobě zveřejněn na: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230

Jednotlivci i občanská sdružení se mohou k posudku vyjádřit do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Jihočeského kraje. Seznámit se s posudkem budou moci i lidé žijící v sousedních zemích, tedy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku, které se k řízení EIA už dříve přihlásily.

Mimo proces EIA také pokračuje zadávací řízení veřejné zakázky na dodavatele dostavby Temelína, 31. října 2011 vyzval ČEZ k předložení nabídek všechny kvalifikované zájemce. Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 2. července 2012. Vítěz výběrového řízení by měl být znám do konce roku 2013.

Účelem procesu EIA je před vlastní realizací zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech souvislostech, a získat tak odborný podklad pro vydání navazujících povolujících rozhodnutí.

Společnost ČEZ předložila oznámení záměru EIA na MŽP v červenci 2008. Dokumentace EIA byla zpracována a předložena v květnu 2010. Záměrem ČEZ je dostavba elektrárny o dva elektrárenské bloky třetí generace, včetně doplnění linek elektrického napětí do rozvodny Kočín a zvýšení kapacity přívodu surové vody z čerpací stanice Hněvkovice do elektrárny. Zahájení stavby dvou bloků je plánováno na příští rok, ukončení stavby prvního bloku se plánuje v roce 2020.

zdroj: ČTK