Prodloužení termínu pro sběr odpadu do kontejneru

Českobudějovický magistrát prodloužil termín sběru biologicky rozložitelného odpadu do speciálních mobilních velkoobjemových kontejnerů a tím vyšel vstříc občanům, kteří mají o tuto službu velký zájem.

Původně bylo možné odkládat odpad do těchto kontejnerů do minulého víkendu, nyní však budou mít lidé možnost ještě ve dnech 25. až 28. 11. a 2. až 5. 12. 

„Do sběrných nádob mohou lidé ukládat například trávu, větve, listí, v podstatě veškerý odpad ze svých zahrad. Rozhodně ale kontejnery neslouží k odložení zbytků jídel a potravin,“ připomíná náměstek primátora Kamil Calta. Naplněné kontejnery budou ihned odváženy do kompostárny, kde se bioodpad zpracuje.

www.c-budejovice.cz