Rozdíl v odměňování mužů a žen aneb zaostřeno na důchody

Podle informací z projektu 22 % K ROVNOSTI má rozdíl v odměňování mužů a žen v průběhu celého života vliv i na výši jejich důchodu. Pokud ženy vydělávají za celý svůj život v průměru o 21, 1 % méně,  mají zákonitě i menší důchod, jak uvádějí výsledky mezinárodního srovnání v šetření Eurostatu za rok 2017.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en

Podle šetření ČSÚ (Zaostřeno na ženy a muže 2019) je důchod žen V ČR po skončení jejich pracovní kariéry ve výsledku v průměru o 18 %  nižší, než důchod mužů, uvádí web rovnaodmena.cz.

Ženy v důchodu stráví zhruba třetinu svého života, kdy pobírají o 18 % nižší důchod než muži, to je realita. O to odpovědněji by se ženy v produktivním věku měly na toto období svého života připravovat a neinvestovat všechny své peníze výhradně do rodiny a dětí tak, jak tomu většinou bývá, uvádí Lenka Kousková, podnikatelka ve finanční sféře. „Učím své klientky investovat a odkládat si i menší částky peněz již od doby, kdy začínají pracovat tak, jak je to ve vyspělých státech zcela běžné. Je to o určitých návycích, které si jako ženy musíme rychle osvojit, nebo opravdu jednou budeme chudé seniorky,“ konstatuje Lenka Kousková. 

Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů, je symbolický den, kdy ženy dosáhnou příjmu, který získali muži za uplynulý rok. „V ČR  již 10 let zvyšuje povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR pomocí 2denní události a rozsáhlé půlroční kampaně,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka této organizace.

11. ročník  pracovně zážitkové konference EQUAL PAY DAY  se koná 27. a 28. 3. 2020 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. 

Konferencí (27.3.) přinášíme originální vhled do myšlení a chování žen, aniž bychom se vyhýbaly zkušenostem a postojům mužů. Předkládáme realitu, tvrdá data, ale zejména reálné příběhy a emoce, ze kterých se můžeme nejvíce naučit.

Tradičním tématem je otázka, proč ženy stále za stejnou práci berou méně peněz, než muži. Každým rokem však posouváme pozornost diváka dále. Hledáme nové trendy v podnikání, kariéře i v soukromém životě, ze kterého již ženy nelze vymazat. Naopak. Je potřeba opět ukázat, jak skvělé ženy jsou mezi námi, letos na téma ROLE ŽENY V ODPOVĚDNÉM BYZNYSU.

„Mentoringová sobota (28.3.) je pak ženami právem označována jako nejlepší sobota v roce, říká Lenka Kousková, která je i jednou z mentorek sobotního mentoringového dne. 

106 hodin podpory a sdílení zkušeností, 65 mentorek jako ženské vzory, metoda speed mentoring pro tisícovku žen, to jsou základní parametry, které definují tento den. 

Pro vás,  ženy, je to určitě víkend, na kterém nesmíte chybět. Pro muže může být zajímavým zjištěním pohled žen na aktuální otázky byznysu.   

www.equalpayday.cz