Právě se nacházíte:

Školka BARBORKA

Jsme soukromá školka BARBORKA s.r.o zajišťujeme celoroční provoz. Nacházející se v centru Českých Budějovic.

Školka je určena dětem od 2 do 6 let i s předškolní výukou. Plní tedy jak funkci mateřské školy, tak funkci jeslí. 
 
Hlavní cíle školy: rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Základy ekologického myšlení a chování ve vztahu k životnímu prostředí a k člověku.
 
Nejsme hlídací centrum ale školka s celoročním tématem. Na každý měsíc je připraveno jedno téma, ve kterém se mají děti něco naučit. (Adaptujeme se na nové prostředí, tvoříme si pravidla, vytváříme základní hygienické návyky, pozorujeme proměny podzimní přírody, seznamujeme se s živly vodou, ohněm, vzduchem a s jejich působením na naší planetě, připravujeme se na vánoční svátky, prohlubujeme kamarádské vztahy, poznáváme počasí a zvířátka atd.)
 
Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. Naše školka disponuje výbornou lokací a dostupností a to ze všech směrů, v blízkosti autobusová zastávka, možnost zaparkovat auto přímo před budovou školky. Vhodné umístění školky pro děti znamená možnost být v klidném a příjemném prostředí s vlastní zahradou, na které mají děti pískoviště, kolotoč, klouzačku, zahradní domek a celou řadu dalších hraček.
 
Součástí školky je dále: 2x šatna, 2x ložnice, 2x herna, 2x kuchyňka s jídelnou, sociály s vanou, prádelna a sklep, kam je možné uschovat kočárky (kárky) po dobu pobytu dítěte u nás. Disponujeme množstvím hraček a didaktických pomůcek. 
 
Na základě toho je také školka rozdělena do dvou tříd – 1. třída Slůňata je určena dětem od 2 do 3 let. Součástí programu, který je spíše volnější a přizpůsobuje se potřebám dětí, je výuka základním hygienickým návykům, pomoc s oblékáním, rozvoj motoriky dětí a jiné. Projeví-li mladší děti zájem, mohou navštěvovat i vzdělávací aktivity starších dětí.
 
2. třída Sluníčka je určena dětem od 3 do 6 let. Tato skupina dětí už má v programu více vzdělávacích aktivit, například anglický jazyk, hudební nebo taneční průpravu, cvičení pro správný rozvoj těla, logopedii, kroužek „šikovné ručičky. Předškolní děti si vyplňují s naším pedagogem sešity pro předškoláky a učí se základy, které by měli umět při příchodu do školy.
 
Maximální kapacita obou tříd je 15 dětí. Celkem tedy činí kapacita školky 30 dětí na den. Tuto kapacitu má školka BARBORKA každý den po celý rok naplněnou.
 
Rodičům umožňujeme i chodit pravidelně celý týden nebo jen určité dny, hodiny v týdnu a tím pádem se nám podaří uspokojit více rodičů. 
 
Personální zajištění tříd je následující:
 
1. třída – 2 učitelky, (zdravotní sestry, pedagogické vzdělání)
2. třída – 2 učitelky (vzdělání – pedagogické)
 
Ve školce jsou pro děti organizovány pravidelné aktivity – každý měsíc divadlo, hudební výchova, výuka anglického jazyka, oslavy narozenin dětí, sportovní aktivity, tvořivé dílny. Současně jsou však v průběhu roku organizovány i nepravidelné akce většinou spojené s nějakým tématem či událostí – karnevaly, lampiónový průvod, výlety po Českých Budějovicích spojené s poznáváním města, návštěvy divadla, návštěva ZOO. 
 
Školka je otevřena každý pracovní den od 7:30 do 17:00. Hlídání dětí mimo tyto hodiny je také možné na základě individuální domluvy, především se tak snaží školka vyjít vstříc maminkám s odlišnou pracovní dobou, než jsou otevírací hodiny. Minimální doba při pravidelném hlídání je 4 týdny a dítě je možné do školky přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
 
Zároveň je možné se domluvit na zkráceném hlídání například pouze na 4 hodiny denně, na některé dny v týdnu nebo je možné si domluvit pouze nárazové hlídání.
 
Ve školce je pro děti zajištěn pitný režim a rodiče mají možnost si objednat obědy a svačiny.
 
Součástí ceny za měsíc je: činnost zkušených pedagogů, stravné, pitný režim, hygienické potřeby, ložní prádlo a jeho údržba, vybavený prostor, hračky, metodické materiály, hudební výchova, výuka anglického jazyka, náklady na provoz, pojištění dětí.
 
Obědy jsou v případě zájmu hrazeny zvlášť, částečný poplatek je (25,- Kč)
 
Kapacita školky je od doby svého otevření 100% naplněna, naopak s ohledem na demografický vývoj a také možnost čerpání kratší rodičovské dovolené (pouze na 2 roky) převyšuje poptávka mnohonásobně kapacitu školky. Z tohoto důvodu rozšířila školka své služby jednak o hlídání v domácím prostředí a dále rozšíření hlídání v nově otevřené dětské herně v centru města.