Střet ekonomů, sociologů a environmentalistů na Jihočeské univerzitě

Jihočeská univerzita zažila ve čtvrtek 17. dubna výjimečnou událost. V Českých Budějovicích se na půdě Ekonomické fakulty uskutečnila konference s názvem „Naše společná přítomnost“, která byla zaměřena na ekonomický růst v širších souvislostech. Jedinečnost setkání spočívala především ve složení účastníků. Názory na ekonomii totiž prezentovali nejen ekonomové, ale také zástupci filozofických fakult, sociálních studií či zastánci ochrany životního prostředí.

Ekonomická fakulta přivítala v kampusu Jihočeské univerzity více než sto osmdesát zástupců odborné i široké veřejnosti, kteří velmi živě diskutovali o hospodářském růstu nejen z ekonomického pohledu. „Přítomnost lidí z mnoha oborů jako jsou historie, sociologie nebo environmentalistika ukázala nám ekonomům širší souvislosti a dopady ekonomického růstu, které mohou zůstat skryty, pokud se člověk zaměří pouze na jednu vědní disciplínu,“ vysvětluje hlavní přínos setkání děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek.
 
Název konference „Naše společná přítomnost“, která se konala již počtvrté, poprvé ovšem na jihu Čech, je reakcí na proslulou zprávu OSN o trvale udržitelném rozvoji z roku 1987, která se nazývá „Naše společná budoucnost“. „My se však domníváme, že budoucnost se tvoří v přítomnosti. Žijeme tady a teď, konáme tady a teď a na tom záleží přinejmenším stejně, ne-li více, než na vizích budoucnosti. Naše dnešní odvaha pojmenovat správně problémy, naše dnešní priority a schopnost vidět souvislosti, zakládá kameny k budoucnosti,“ uvádí Miloslav Lapka, jeden zakladatelů konference a organizátorů setkání v Českých Budějovicích.
 
Do impulzivní diskuze, kterou vyvolal střet velmi různorodých pohledů na ekonomii a rozvoj společnosti, se zapojili i studenti z různých fakult, kteří měli jedinečnou možnost konfrontovat své názory s odborníky z různých vědních disciplín. „Jsem velmi potěšen, že se podařilo takovou akci zorganizovat právě na naší fakultě. Nejen pro studenty, ale i pro pedagogy bylo setkání především velkou zkušeností. Otevřenost vůči ostatním vědním oborům, diskuze a konfrontace názorů, to je to, co dodnes dělá z univerzity centrum vzdělanosti, kde je neomezený prostor k seberealizaci,“ uzavřel letošní ročník konference děkan Rolínek.
 
Po předchozích ročnících, které hostila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, se pro příští rok konference, organizovaná v rámci projektu MOSUR (Mezioborová síť udržitelného rozvoje), stěhuje z jihu Čech na Univerzitu do Hradce Králové.