Čeští medici uvažují o práci v jihočeských nemocnicích

Studenti medicíny lékařských fakult tuzemských vysokých škol uvažují o práci v jihočeských nemocnicích. A to i přesto, že by museli změnit bydliště nebo za prací cestovat. Vyplývá to z průzkumu, který mezi účastníky nedávné soutěže Medik roku provedl pořadatel soutěže, společnost HealthCare Institute, o. p. s. 

„Mezi účastníky soutěže jsme distribuovali dotazník, který byl v uplynulém týdnu vyhodnocen. Vyplývá z něj, že nikdo z mediků neodmítá stáž v jihočeských nemocnicích a naopak o práci v nich aktivně uvažuje téměř 40 procent budoucích lékařů. To je poměrně vysoké číslo, když uvážíme, že řada respondentů by kvůli zaměstnání musela změnit bydliště nebo dojíždět,“ uvedl zakladatel organizace HealthCare Institute, o. p. s., Daniel Vavřina. 

Jihočeské nemocnice, stoprocentně vlastněné krajem, nabízejí atraktivní zaměstnání díky špičkovému přístrojovému vybavení, modernímu prostředí, do nějž míří každoročně nemalé investice, a také díky vysoké odbornosti personálu. „Nemocnice, které jsou z ekonomického i odborného hlediska vzorem pro celou Českou republiku, jsou vhodným zaměstnavatelem. Nejen českobudějovická nemocnice, do níž je centralizována vysoce odborná medicínská péče, ale i ostatní okresní nemocnice, vysoce modernizované a s přátelským pracovním kolektivem, jsou pro mediky atraktivní. Mohli se o tom přesvědčit u dosavadních ročníků soutěže, které se konaly v prachatické a strakonické nemocnici,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Soutěže Medik roku 2016, která se letos v dubnu konala ve strakonické nemocnici, se zúčastnilo celkem 75 studentů českých lékařských fakult. Své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji mezi sebou poměřili v rámci 11 disciplín. Vítězný tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze posléze přijal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček za účasti zástupců jihočeských nemocnic a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a předal mu Čestná uznání.

Jihočeské nemocnice uspořádaly ve spolupráci s organizací HealthCare Institute soutěž Medik roku už podruhé. Vloni začaly navíc s organizací další soutěže – určené budoucím zdravotním sestrám – s názvem Jihočeská sestřička. Obě akce mají budoucí absolventy upozornit na možnost pracovního uplatnění v krajských zařízeních. „Nenecháváme nic náhodě. Kvalitní zdravotnický personál je vždy potřebný, proto se snažíme přilákat absolventy medicíny a zdravotnických škol k práci v našich nemocnicích. Díky soutěžím poukazujeme na špičkové prostředí jihočeských nemocnic a možnost uplatnění mladých lékařů a sester,“ uvedl člen představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Doplnil, že příští ročník soutěže Medik roku se bude konat v Nemocnici Tábor, a. s.