Do Českých Budějovic zamíří misionáři

V Českých Budějovicích se od 9. do 12. října uskuteční katolická misie pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka ve spolupráci s dalšími členy františkánské rodiny, salesiány, zástupci arciděkanství i místních farností a řadou dobrovolníků. Záštitu nad celou akcí převzali primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap.  

Chystaná misie si klade za cíl připomenout křesťanské hodnoty, na nichž stojí evropská civilizace a jež jsou pevným základem a oporou všeobecně lidským hodnotám jako je rodina, úcta k životu, láska, přátelství, věrnost, poctivost nebo ochota pomoci. Hodnoty, které v dnešní společnosti často chybí a jsou přehlušovány individualismem a hodnotami diktovanými módními trendy. Program nabídne spoustu aktivit. Do ulic vyjdou vesměs mladí misionáři. Hned na několika místech bude možné navštívit zajímavé večerní programy s divadlem, hudbou, mluveným slovem či koncert slovenské skupiny ESPE. Chybět nebudou  svědectví, jejichž prostřednictvím se dozví více o křesťanství. K přímému kontaktu kromě misionářů v ulicích poslouží také stánek setkávání u Černé věže, piknik mezi bloky na prostranství mezi VŠ kolejemi Čtyři Dvory a Františkova Kafírna. Ta své dveře otevře v Děkanství u katedrály sv. Mikuláše. Kromě bohatého výběru kávy, čajů i horké čokolády bude možnost osobního rozhovoru i nabídka duchovní literatury. Misionáři se dále vydají do domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, základních, středních i vysokých škol. 
 
„V minulých čtyřech letech jsme už podobné misie uspořádali v Plzni, Liberci a Ostravě. Tuto aktivitu  vnímáme jako nabídku a svědectví naší víry. Rozhodně nejde o nějakou agitaci. Spíše se chceme s ostatními lidmi podělit o to, čím žijeme. Co nás naplňuje a činí šťastnými a dává nám pokoj v duši, kterým je pro nás Ježíš,“ uvedl františkánský kněz P. Jakub Sadílek, OFM. Právě z jeho iniciativy se před lety uskutečnily první misie v Plzni. Tým tvoří okolo šedesáti misionářů. Jsou mezi nimi kněží, řeholníci, řeholnice i laici. 
 
Jitka Welzlová