Ekonomická fakulta pasovala nové studenty

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila na začátek akademického roku pro nově nastupující studenty netradiční přivítání. Pro první ročníky ekonomických oborů se na konci září uskutečnil v kampusu Jihočeské univerzity i v centru Českých Budějovic zážitkový program, při kterém byli oficiálně pasováni na vysokoškolské studenty. 

Pro nové studenty stěžejních oborů Obchodní podnikání, Řízení a ekonomika podniku a Účetnictví a finanční řízení podniku připravila Ekonomická fakulta netradiční akci, která má usnadnit mladým lidem jejich zlomový životní okamžik při příchodu na vysokou školu. „Chceme studentům ukázat, že při svých prvních krocích na Ekonomické fakultě nebudou sami. Neformální uvítání prvních ročníků a jejich setkání s pedagogy pomůže odbourat hned v počátku bariéry a umožní studentům jednak poznat se navzájem, ale mohou si sami ověřit, že i vysokoškolští učitelé jsou jen lidé,“ vysvětluje cíl setkání děkan fakulty Ladislav Rolínek. Po splnění celodenních týmových úkolů a her stvrdili účastníci sounáležitost s Ekonomickou fakultou nasazením náramku s příslušnou zkratkou studovaného oboru a akci zakončili společným posezením u ohně v areálu univerzity.
 
Ekonomickým oborům na Jihočeské univerzitě se v akademickém roce 2013/14 bude v bakalářském stupni studia věnovat téměř šest set nových studentů. „Naší snahou je dát mladým lidem opravdu kvalitní univerzitní vzdělání, které jim v budoucnu zajistí uplatnění na trhu práce. Proto spolupracujeme s významnými regionálními, národními i nadnárodními podniky, jako jsou například E.ON nebo Procter & Gamble. Nejen tito zaměstnavatelé kladou v dnešní době vysoký důraz na skutečné schopnosti a dovednosti svých budoucích zaměstnanců. Samotný titul již není zárukou kvality a firmy si z uchazečů velice pečlivě vybírají,“ dodává děkan Rolínek.
 
Ekonomická fakulta se také stále více otevírá světu, jak potvrzuje i proděkan pro zahraniční vztahy Viktor Vojtko: „Jsme potěšeni, že v letošním roce můžeme opět přivítat více zahraničních studentů, kteří k nám přijíždějí studovat nejen ze sousedních zemí, především z Německa a Rakouska, ale také například ze Španělska, Portugalska, Francie nebo Bulharska. V zimním semestru jich bude více než čtyřicet. Přítomnost studentů ze zahraničí, ale i možnost pro naše studenty čerpat zkušenosti v jiných zemích, zvyšuje prestiž ekonomického vzdělávání na Jihočeské univerzitě,“ uzavírá proděkan Vojtko.