Jihočeské nemocnice skončily opět na předních místech celostátní soutěže

Jihočeské nemocnice se opět umístily na předních místech prestižního klání o titul Nemocnice ČR 2016. Nemocnici České Budějovice, a. s., patří stříbrná medaile, Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., pak bronzová. Na čtvrtém místě v celostátním klání nemocnic skončila Nemocnice Prachatice, a. s., a na páté příčce Nemocnice Písek, a. s. Titul Nemocnice ČR 2016 získala letos Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.  

Výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2016, kterou už pojedenácté uspořádala nezisková organizace HealthCare Institut, ukázaly, že jihočeské krajské nemocnice dokáží obstát i mezi velkými fakultními nemocnicemi. V kategorii „Finanční zdraví“ zvítězila Nemocnice České Budějovice, a. s., následovaná Nemocnicí Český Krumlov, a. s. 

„Vážím si toho, že jihočeské nemocnice opět bodovaly a dokázaly, že patří mezi špičku v tuzemském zdravotnictví. To, že titul Nemocnice ČR 2016 získala letos Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, není žádnou ostudou. Jedná se totiž o velkou fakultní nemocnici, která má zcela jiné podmínky fungování než naše krajská zdravotnická zařízení. Velmi děkuji managementu nemocnic i jejich zaměstnancům,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola. 

„Za úspěch v soutěži děkuji zejména našim zaměstnancům. Je také výsledkem dobře nastaveného systému hospodaření. Českobudějovická nemocnice dosahuje dobrých výsledků nejen v soutěžích, ale zejména v běžném životě při péči o pacienty. Průběžně modernizujeme vybavení, zlepšujeme prostory a v mnoha oborech se řadíme mezi tuzemskou i evropskou špičku,“ řekl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Břetislav Shon. 

„Důvodem našeho úspěchu je dlouhodobá snaha o zvyšování kvality poskytované péče i zlepšování prostředí. Jinými slovy: práce a zájem o pacienta. V našem umístění hrály určitě roli letošní novinky – tedy nový dětský pavilon nebo výdejna léků u vstupu do nemocničního areálu,“ komentoval úspěch Ing. Miroslav Janovský, ředitel jindřichohradecké nemocnice, která skončila na třetím místě a zároveň obsadila druhé místo v kategorii „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic“. V téže kategorii skončila na třetím místě Nemocnice Prachatice, a. s. „Letos jsme otevřeli mateřskou školu, parkoviště pro zaměstnance a zrekonstruovali jsme šatny pro střední zdravotní personál, takže nás těší kladné hodnocení zaměstnanců. Společně se čtvrtým místem v absolutním hodnocení je krásným oceněním práce všech našich zaměstnanců,“ řekl ředitel prachatické nemocnice Ing. Michal Čarvaš, MBA.

V pořadí už 11. ročník celostátní soutěže „Nemocnice ČR 2016“ byl zahájen letos v únoru. Projekt je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic. Hodnotí se přitom finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost  ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců. Průzkum se letos prováděl ve 155 nemocnicích s akutními lůžky.

Jihočeské nemocnice, vlastněné Jihočeským krajem jako jediným akcionářem, bodují v celostátní soutěži s názvem Nemocnice ČR pravidelně. Nemocnice České Budějovice, a. s., byla vloni vyhlášena nejlepší tuzemskou nemocnicí – umístila se na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ a zároveň v kategorii „Finanční zdraví“. V kategorii „Absolutní vítěz“ se vloni na druhém místě umístila Nemocnice Prachatice, a. s. V kategorii spokojenost zaměstnanců mezi nefakultními nemocnicemi zvítězila v roce 2015 Nemocnice Prachatice, a. s., a v kategorii „Finanční zdraví“ patřilo druhé místo mezi krajskými zařízeními Nemocnici Český Krumlov, a. s.