Jindřichohradecká nemocnice úspěšně pokračuje v projektu rozvoje paliativní péče

Nemocnice Jindřichův Hradec opětovně uspěla v žádosti o grant Nadačního fondu Avast pro rok 2018. Získala tak další významnou částku, která přispěje k rozvoji paliativní péče v tomto zařízení.   

Projekt rozvoje paliativní péče navazuje na program Nadačního fondu Avast s názvem „Spolu až do konce“, který byl ukončen v prosinci roku 2017. I letos bude projekt zaměřen zejména na vzdělávání pracovníků pečujících o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty a vzdělávání ostatního personálu nemocnice v oblasti paliativní péče. Z části příspěvku budou rovněž zakoupena mobilní polohovací křesla a další finance budou investovány do vylepšení zázemí pro rodiny pacientů či například do hudebních nástrojů pro terapii hudbou.

„Možnost pokračovat v nastartovaném projektu je pro naši nemocnici uznáním dosavadní práce 
a motivací neustále zlepšovat péči poskytovanou našim pacientům, kteří v nemocnici tráví poslední fázi svého života,“ říká Lenka Řeřichová z ředitelství Nemocnice Jindřichův Hradec.

Cílem paliativní péče je léčit příznaky spojené s nevyléčitelnou nemocí, zachovat kvalitu života, který byl pacientovi nemocí omezen, respektovat a chránit jeho důstojnost a snažit se vytvořit podmínky pro to, aby mohl závěrečnou etapu svého života prožít ve vlídném prostředí a společnosti své rodiny a přátel. Paliativní péče také nabízí všestrannou podporu rodinným příslušníkům a pomáhá jim zvládat zármutek z nemoci a úmrtí jejich blízkého.
 
Pro pacienty v paliativní péči, o které se stará víceoborový paliativní tým, jenž tvoří lékaři, nelékařský zdravotnický personál, sociální pracovník, duchovní, psycholog a dobrovolníci, byly v roce 2016 v Nemocnici Jindřichův Hradec zrekonstruovány dva pokoje.