Jiří Fiedler slavil úspěch na prestižní mezinárodní cerebrovaskulární konferenci v Japonsku

Fantastického přijetí v Japonsku se dočkal neurochirurg Nemocnice České Budějovice MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D. V termínu od 22. do 29. října navštívil tuto zemi ze dvou důvodů – krátké stáži na neurochirurgické klinice NTT Medical Center, University Tokio a mezinárodní cerebrovaskulární konferenci (ICCS2017) v Nagoji. Konference se zúčastnil hlavně jako lektor revaskularizačního mikrochirurgického workshopu. Na základě zde prezentovaných čísel byl až na místě překvapivě vyzván k předsedání semináře o léčbě akutního ischemického iktu.  

„Byla to velká čest pro naše centrum. Lepší by samozřejmě bylo, kdyby byl přítomen rovněž někdo z našich cévních neurologů, nebo intervenčních radiologů. Naše čísla jsou hlavně jejich zásluhou. Jako chirurg znám organizaci léčby iktu jen z doslechu na našich cerebrovaskulárních seminářích a řeším vzácné případy, kdy standardní léčba selže“ uvádí MUDr. Jiří Fiedler.

Diskuse na semináři byla velmi živá. „V Japonsku mají s léčbou ischemického iktu problém jiného rázu. Mají zde nejlepší cévní neurochirurgy na světě, primárně tyto operace dělali otevřeně. Bohužel otevřená chirurgie se neprosadila v soutěži o sílu důkazu a tyto operace nyní nejsou v doporučeních. Japonští kolegové čekali, že budou. Nyní se snaží dohnat, co zameškali.  Proto je zaujala naše koncepce - maximální využití standardních léčebných postupů a využití chirurgie jen jako poslední zálohy,“ dodává MUDr. Fiedler.

Celkově byla konference pro českobudějovického neurochirurga náročná. „Postupně má zvaná účast nabobtnala a bylo náročné vše připravit. Velmi pozitivní je zisk velkého množství kontaktů, ze kterých bude jistě naše oddělení dlouhodobě profitovat, včetně stáží rezidentů,“ zhodnotil Jiří Fiedler.

„Jiří Fiedler patří ve svém oboru ke světové špičce, což se opět potvrdilo na konferenci v Nagoji, kde měla jeho práce mezi ostatními odborníky velkou odezvu. Samotný fakt, že předsedal semináři o akutní léčbě iktu v Japonsku je pro něj, a stejně tak naši nemocnici, ohromným úspěchem!“ zdůrazňuje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Břetislav Shon.