Kontejnery pro zahradní odpad

Českobudějovický magistrát zajišťuje sběr biologicky rozložitelného odpadu do speciálních mobilních velkoobjemových kontejnerů, které budou k dispozici obyvatelům města.

„Do sběrných nádob mohou lidé ukládat například trávu, větve, listí, v podstatě veškerý odpad ze svých zahrad. Rozhodně ale kontejnery neslouží k odložení zbytků jídel a potravin,“ upozorňuje náměstek primátora Kamil Calta.

„Zkušenosti dvou předchozích let jasně ukazují, že je o tuto službu nebývalý zájem. Proto vycházíme letos opět vstříc lidem, kteří se chtějí smysluplně zbavit biologického odpadu,“ říká primátor Juraj Thoma. Naplněné kontejnery budou ihned odváženy do kompostárny, kde se bioodpad zpracuje.