Kraj a nemocnice navyšují počet míst ve své školce

Mateřskou školu Preslova v areálu Nemocnice České Budějovice, a. s., která funguje jako firemní školka pro děti zaměstnanců nemocnice a jihočeského krajského úřadu, bude od počátku nového školního roku navštěvovat více dětí. Provozovatelé školky vyšli vstříc požadavkům rodičů a navýšili kapacitu o 8 dětí. Od září tak do tohoto předškolního zařízení nastoupí 78 dětí. 

„Vyhověli jsme rostoucímu zájmu o umístění dětí do naší školky a navýšili jsme její kapacitu. Zároveň tím reagujeme na situaci, kdy je v Českých Budějovicích stálý nedostatek míst pro předškoláky. Rozhodli jsme se proto tuto situaci alespoň částečně odlehčit,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Společnou firemní mateřskou školu začal Jihočeský kraj s českobudějovickou nemocnicí provozovat v roce 2014. Využívat ji mohou přednostně děti zaměstnanců těchto institucí, v mimořádných případech tam mohou být umístěny ale i jiné děti od dvou let věku. „Ve školce máme tři třídy – Žabičky a Rybičky jsou v provozu od roku 2014, třetí třída Čápata byla naplněna k loňskému září. Školka je otevřena od 5.45 do 17.15, což je více, než je běžné u jiných předškolních zařízení,“ uvedla ředitelka MŠ Preslova Ivana Moravcová. 

Doplnila, že k počátku nového školního roku nastoupí do MŠ Preslova i chůva, která se bude starat o nejmenší děti.

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region. 

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních 

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde narodilo 2267 dětí. 

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 miliardy korun. 

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si udržela i v kategorii „Finanční zdraví“.