Náměstek primátora Petra Podhola k zápisům do základních škol zřizovaných městem České Budějovice

Podle předpokladu by mělo do prvních tříd v příštím školním roce 2013/2014 nastoupit 1 150 dětí. Celková kapacita základních škol zřizovaných městem České Budějovice se pohybuje okolo cca 10.000 míst. Pokud provedeme odpočet odcházejících dětí z devátých ročníků a připočteme předpokládající děti nastupující do prvních tříd v novém školním roce, mělo by v základních školách v novém školním roce 2013/2014 být cca 7.900 dětí. Vyplývá to z právě ukončených zápisů do základních škol. 

Nejvíce dětí přišlo k zápisu na ZŠ Bezdrevská, Grünwaldova, Baarova, Pohůrecká - tyto školy měly být schopny žadatele uspokojit, a dále na ZŠ L. Kuby a Kubatova. Zatím to vypadá tak, že ZŠ Kubatova bude odmítat cca 30 dětí a L. Kuby pravděpodobně cca 20 dětí. Ostatní základní školy by měly, na základě předběžných dat, uspokojit žadatele. Naopak větší zájem rodičů jsme očekávali u ZŠ Dukelská a ZŠ Matice školské, což se u letošních zápisů nepotvrdilo, tyto školy nenaplnily svou předpokládanou kapacitu zápisu a jsou tedy schopny přijmout odmítnuté děti na jiných školách.

K zápisu se dostavilo 1348 dětí. Předpokládaný odklad cca 200 dětí. Do základních škol by mělo nastoupit 1 150 dětí. Tato čísla nejsou konečná, mohla nastat situace, že některé z dětí bylo přijato na více základních škol. Čísla se budou po zápisech ještě měnit, konečné by měly být po 10.3.213.

V současné době, tedy v letošním školním roce 2012/2013 je v základních školách, které zřizuje město České Budějovice celkem 7430 dětí. Z toho v prvních třídách je celkem 1004 dětí a v devátých třídách, z nichž budou žáci v roce 2013 odcházet ze základních škol, je 681 dětí.