Nemocnice České Budějovice zahájí přestavbu své nejstarší budovy

V první polovině září 2017 odstartuje Nemocnice České Budějovice další významnou investiční akci. Zahájí přestavbu historické budovy v horním areálu, které se říká pavilon A. Do objektu se následně z dolního areálu přestěhuje psychiatrické oddělení. Práce budou ukončeny na začátku roku 2019.  

„Kromě kompletní přestavby vnitřních prostor stávajícího objektu dojde i k přístavbám v obou dvorních částech. Po dokončení rekonstrukce bude v podzemním podlaží umístěno technické, skladové a personální zázemí, v přízemí budou ambulance a rozsáhlý psychiatrický stacionář. V prvním a v druhém patře budou umístěny lůžkové stanice – v každém patře dvě, celkem tedy budou nové čtyři lůžkové psychiatrické stanice,“ vyjmenovává vedoucí oddělení stavebních investic českobudějovické nemocnice František Bostl.

V části přízemí se samostatným vstupem budou umístěny také ambulance klinické farmakologie a ambulance andrologie. „Součástí stavby bude i vybudování venkovního relaxačního dvora pro pacienty psychiatrie – tento dvůr bude oproti současnému zvětšen o část přilehlého parkoviště v ulici L. B. Schneidera,“ dodává František Bostl.

Celkové náklady této akce budou činit zhruba 240 milionů korun, z toho náklady na vlastní stavbu dle výsledků již ukončeného výběrového řízení budou 235 milionů korun. „Na stavbu se Nemocnici České Budějovice podařilo zajistit dotaci z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 153 milionů korun. Jihočeský kraj poskytne na tuto stavbu další dotaci ve formě kofinancování dotace IROP ve výši 27 milionů korun. Z vlastních zdrojů tedy nemocnice na tuto investici vynaloží částku 60 milionů korun,“ vyčísluje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon. Všechny částky jsou včetně DPH.

„V rámci probíhající celostátní reformy psychiatrické péče dojde tímto k celkovému zlepšení péče o pacienty s duševní poruchou v Jihočeském kraji. V nových prostorách najdou pacienti podstatně komfortnější a bezpečné prostředí odpovídající současným požadavkům. V souladu se Strategií reformy péče o duševně nemocné v  Jihočeském kraji dojde k navýšení celkové kapacity oddělení.  Péče o pacienty nebude omezena pouze na pobyt v lůžkovém zařízení, součástí změn bude i vybudování denního docházkového stacionáře pro propuštěné pacienty a ambulancí poskytujících specializovanou léčbu“, uvedl primář psychiatrického oddělení MUDr. Jan Tuček, Ph.D.