Obchvat Lišova má konečně územní rozhodnutí

Příprava stavby obchvatu Lišova a Štěpánovic pokročila do další fáze.   

„Stavební úřad v Lišově dnes vydal územní rozhodnutí, které je předstupněm stavebního povolení. Pokud se proti rozhodnutí nikdo neodvolá, na konci března nabude právní moci. Pak už nebude nic bránit tomu, aby Ředitelství silnic a dálnic zadalo geologický průzkum a zpracování podrobné projektové dokumentace pro tolik potřebnou stavbu,“ uvedl senátor Jiří Šesták, který je současně předsedou sdružení na podporu lišovského obchvatu. 
 
„Stavební úřad se v rámci územního řízení vypořádal se šesti námitkami majitelů dotčených pozemků a dopravní policie. Účastníci řízení měli výhrady například ke stavbě mostu přes jednu z místních komunikací, požadovali zachování přístupu k pozemkům nebo instalaci oplocení po celé délce nové silnice,“ přiblížil starosta Lišova a místopředseda sdružení Jiří Švec. 
 
Stavba vyroste na 367 parcelách nacházejících se na katastru Lišova, Štěpánovic, Jivna a Břilic, které jsou součástí Třeboně. Téměř desetikilometrový obchvat bude dvoupruhý, 11,5 metru široký a vyžádá si úpravu šestnácti dalších silnic, lesních a polních cest. Na trase vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky a devět mostních objektů. 
 
Znění třicetistránkového územního rozhodnutí i vizualizaci celé stavby najdou zájemci na internetových stránkách www.obchvatlisova.cz nebo na úřední desce města Lišov. 
 
Sdružení pro obchvat města Lišov a obce Štěpánovice bylo zaregistrováno 8. října 2013. Jeho cílem je urychlení přípravy a realizace výstavby obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice u Českých Budějovic a modernizace navazující části silnice I/34 do Třeboně. Předsedou sdružení je senátor Jiří Šesták, místopředsedou starosta Lišova Jiří Švec. Členy rady sdružení jsou dále starostové Štěpánovic Václav Kopačka, Hvozdce Jindřich Vaňata a náměstek ministryně pro místní rozvoj Jiří Houdek. O své činnosti sdružení informuje na webových stránkách www.obchvatlisova.cz.