Pediatr Velemínský vydal knihu příběhů handicapovaných dětí

Téměř dvacet příběhů rodin s postiženými dětmi obsahuje nová kniha Miloše Velemínského, známého pediatra a bývalého děkana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Nazval ji Celebritami proti své vůli ... , poprvé ji ve čtvrtek představil v Českých Budějovicích.

Cílem publikace je informovat matky postižených dětí, pracovníky zařízení, která o tyto děti pečují, občanská sdružení, studenty zdravotně sociálních a sociálních programů a oborů, ale především veřejnost o existenci těchto utajených, avšak skutečných celebrit. Těmi jsou podle něj rodiče, především ženy, které pečují o postižené děti.

Velemínský knihu sestavil ze svých rozhovorů právě s rodiči handicapovaných dětí. "Tyto rodiny byly totiž častými návštěvníky mé dětské ordinace a měl jsem mnohdy tu čest pokládat se za jejich rodinného přítele, který nejenom léčil nemocné dítě, ale pomáhal řešit i mnoho dalších problémů," uvedl při křtu.

Vadí mu devalvace termínu celebrita, jimiž média označují především osoby populární - včetně těch, které provází negativní popularita. "Slovo celebrita znamená znamenitost, váženost a proslulost. Je odvozeno od latinského slovesa celebrare, tj. oslavovat," upozornil.

V kontrastu k pomíjivé slávě takzvaných hvězd předkládá autor silné, ale často nenápadné a skryté příběhy rodin - především právě žen, které pečují o handicapovaného potomka. Jejich upřímné výpovědi se mohou pro další lidi s podobnými problémy stát zdrojem energie a naděje, že lze takové břemeno unést, a také inspirací, jak se s touto situací vyrovnat co nejsnáze.

zdroj: ČTK