Přítomnost hledaného mladíka upozornila na skupinu podnapilých nezletilých a mladistvých

Dne 21. 2. 2014 v 22:15 hod. prováděla hlídka MP kontrolní činnost v OC Mercury, kde si strážníci povšimli skupinky mladistvých osob, z nichž jedna odpovídala popisu osoby hledaná PČR. 

Když si však členové skupiny všimli blížící se hlídky, vydali se před ní na útěk. Ze sedmi osob se však hlídce podařilo dostihnout 4 členy skupiny na křižovatce ulic Dvořákova a Průmyslová, kde byla u mladistvých provedena kontrola totožnosti a následně i orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem u všech osob (14 – 16let; 0,56 – 1.17 promile alkoholu v dechu).
 
Na základě těchto skutečností byli na místo přizváni i zákonní zástupci, kterým byly děti předány. O věci byl sepsán patřičný záznam s tím, že bude celá událost ze strany MP předána příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí k dořešení.