Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích

Nová expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním okresním archivem České Budějovice a Statutárním městem České Budějovice odhaluje řemesla a živnosti provozované na území města od 15. do 19. století. Kromě archeologických nálezů dokumentujících řemeslnou výrobu nejstaršího období a předmětů pocházejících výhradně ze sbírek Jihočeského muzea, se zde návštěvníci mohou seznámit i s nejvýznamnějšími řemesly a živnostmi zastoupenými jednotlivými cechy.  

Nebudou opomenuty ani nejstarší řemesla, mezi něž patřili řezníci, krejčí, soukeníci či obuvníci. Ve městě však existovala i celá řada specializovaných cechů, například zvonařů, pasířů, loďařů a svíčkařů, jejichž výrobky zde budou rovněž prezentovány. Mladší období budou zastupovat například profese puškařů, zlatníků a hodinářů, hrnčířů a kamnářů či knihtiskařů. Výstavu dále obohatí i digitální podoba Adresáře hejtmanství Českobudějovického z roku 1904 z majetku Státního okresního archivu a soubor reprodukcí obrazů zlatokorunské školy, laskavě poskytnutý Národním památkovým ústavem.

Expozici lze navštívit od 11. července 2017 do 31. srpna 2017 v radniční výstavní síni na Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1.

http://www.muzeumcb.cz