Škola volá, v Českých Budějovicích usedlo do lavic 1 070 prvňáčků

Do čtrnácti českobudějovických základních škol nastoupilo 2. září 1070 prvňáčků, což je o 30 více nežli v předešlém školním roce. Ve dnech 17. a 28. ledna 2013 se k zápisu dostavilo celkem 1344 dětí předškolního věku, ale 207 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky, takže nastoupí až v příštím školním roce. 

„Je to srovnatelný počet jako v předešlých letech. Ukazuje se ale, že dětí přibývá, například v roce 2010 nastupovalo do prvních tříd 879 dětí. V celém městě dochází k postupnému naplňování základních škol na základě demografického vývoje. Celková kapacita škol ve městě by měla být i do budoucna dostatečná, ale mohou nastávat případy, kdy není možné umístit budoucího žáka do konkrétní preferované školy, pokud dítě není z tzv. spádového obvodu,“ poznamenal náměstek primátora Petr Podhola s tím, že pro nový školní rok 2013/2014 bude otevřeno celkem 47 prvních tříd, nejvíce v ZŠ Bezdrevská a ZŠ Pohůrecká, kde jich bude po pěti. Prvňáčky přivítali první školní den také představitelé města – primátor Juraj Thoma v ZŠ Máj II , náměstek primátora Petr Podhola v ZŠ Máj.¨
 
Zdroj: Tiskové oddělení Magistrátu města, foto: Petr Zikmund