Společnost SCOR spolupracuje s Accenture a ServiceNow na transformaci svých finančních funkcí

Společnost SCOR, která je jedním z největších zajišťovatelů na světě, spolupracuje se společností Accenture na transformaci svých interních finančních funkcí pomocí digitalizace klíčových obchodních procesů využívající platformy ServiceNow. Cílem transformace bylo lepší řízení pracovních toků a možnost reportingu v reálném čase.

Dříve bylo mnoho klíčových procesů v rámci finančních funkcí, včetně přípravy čtvrtletních uzávěrek, prováděno ručně pomocí excelových tabulek, e-mailu a telefonu. To bylo vzhledem ke složitosti řídicích procesů ve více než stovce poboček společnosti rozložených na šesti kontinentech, dost náročné.

Součástí práce společnosti Accenture pro SCOR byla pomoc při implementaci servisního portálu ServiceNow a platformy Now Platform jako základní technologie umožňující změnu a zjednodušení důležitých obchodních funkcí. Nový systém v současné době zpracovává přibližně 30 klíčových finančních procesů, z nichž některé využívají robotickou automatizaci. Automatizace snížila časovou náročnost některých procesů až o 40 dní ročně.

Díky tomu mohou nyní zaměstnanci trávit více času důležitými obchodními funkcemi, a ne administrativními úkoly náročnými na čas. Digitalizace a konsolidace nesourodých činností do jediného procesu také zlepšuje proceduru auditu a zvyšuje bezpečnost dat. To znamená snížení rizika, zvýšení transparentnosti a zlepšení uživatelské zkušenosti finančních pracovníků. 

Mezi klíčové finanční úlohy, které jsou nyní plně automatizované, patří:

- hlášení pro čtvrtletní reporting (včetně provozních jednotek, finančních ředitelů účetních jednotek a auditorů);
- finanční úpravy čtvrtletních uzávěrek, včetně podkladů pro audit;
- dvoutýdenní interní transakce, které společnosti umožňují shromažďovat odpisy a usnadňují audit transakcí.

Zaměstnanci mají také přístup k online portálu 24/7, který slouží jako centrální zdroj pro elektronická podání požadavků a změn. To zahrnuje digitální dashboard, který jim poskytuje náhled na stav každého finančního procesu a dokumentu v reálném čase, a tam, kde je to vhodné, i provedení nezbytných úprav.

„Ve společnosti SCOR jsme měli představu o tom, jak by nám služba ServiceNow mohla pomoci dosáhnout vize finančních funkcí ‚bez tabulek‘,“ řekl Marc Henry, vedoucí finančních systémů, procesů a projektů ve společnosti SCOR. „Díky odborným znalostem ServiceNow je Accenture cenným partnerem, který nám pomáhá realizovat tuto vizi s cílem zvyšovat produktivitu, zlepšovat práci našich lidí a zvyšovat jejich spokojenost. Naši zákazníci a zaměstnanci pocítili pozitivní dopad těchto nových moderních finančních funkcí, viditelných kontrolních záznamů (auditních stop) a možností reportingu v reálném čase. Finanční transformace nás motivuje k dalšímu rozvoji našeho podnikání s novými technologiemi. “

Ciaran Cosgrave, generální ředitel a vedoucí praxe ServiceNow pro Evropu v Accenture, řekl: „Zajišťovatelé, kteří se potýkají s důležitými a náročnými finančními transakcemi, aktivně zavádějí nové technologie a modernizují své procesy. Tím, že pomáháme SCOR transformovat procesy využívající některé z nejnovějších digitálních technologií, umožňujeme zaměstnancům také shromažďovat smysluplné poznatky generované robotikou a automatizací. Osvobození zaměstnanců od náročných administrativních úkolů pomůže společnosti lépe konkurovat v dnešní ekonomice založené na datech.“

Společnost Accenture se nedávno umístila  na 1. místě seznamu nejlepších poskytovatelů ServiceNow, který sestavila přední analytická firma Hfs Research. Odůvodnila to schopností společnosti Accenture inovovat a dodávat produkty s vysokou spokojeností zákazníků.

Společnost SCOR

SCOR, 4. největší zajišťovatel na světě, poskytuje pojišťovacím společnostem diverzifikovanou a inovativní škálu řešení a služeb pro kontrolu a řízení rizik. S využitím svých zkušeností a odborných znalostí („umění a věda o riziku“) poskytuje SCOR špičková finanční řešení, analytické nástroje a služby ve všech oblastech souvisejících s rizikem - v životním a zdravotním pojištění (dlouhověkost, úmrtnost, dlouhodobá péče atd.) stejně jako v neživotním pojištění (přírodní katastrofy, zemědělství, průmysl, doprava, strojírenství atd.).

Společnost SCOR se pod vedením Denise Kesslera stala jedním z největších světových zajišťovatelů s celkovou sumou vybraného pojistného 15,3 miliard EUR v roce 2018. Tyto příjmy umisťují tohoto špičkového francouzského zajišťovatele na 4. místo celosvětově.