V Českých Budějovicích máme nejkvalitnější nemocnici

Nemocnice České Budějovice, a. s., poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. A to dokonce na tak vysoké úrovni, že se stala absolutním vítězem celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016. Tu už několik let vyhlašuje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s. r. o.  

Českobudějovická nemocnice uspěla mezi několika desítkami tuzemských zdravotnických zařízení. „Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví nás poprvé hodnotila před třemi lety, kdy jsme získali certifikát kvalitní a bezpečné nemocnice poprvé. Letos přijeli auditoři podruhé a zjistili, že se naše nemocnice významně posunula kupředu, a to jak v oblasti formálně nastavených procesů řízení, tak i ve službách pro pacienty a v modernizaci medicínské péče. Zástupci společnosti, která získala před čtyřmi lety oprávnění ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, uznali, že českobudějovická nemocnice patří mezi nejrychleji se rozvíjející zdravotnická zařízení v naší zemi,“ uvedl doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D., náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Doplnil, že největší jihočeské krajské zdravotnické zařízení absolvovalo externí audit letos v létě, kdy také získalo certifikát kvality a bezpečí s platností na další 3 roky. „Oceněni jsme byli ale až v tomto týdnu, po zhodnocení všech dalších účastníků soutěže,“ podotkl Jozef Filka.

Pro českobudějovickou nemocnici je to další ocenění, které za poslední roky obdržela. Stala se například vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si udržela i v kategorii „Finanční zdraví“.

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region. 
V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde narodilo 2267 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 miliardy korun.