V kategorii Finanční zdraví ve skupině akciových společností opět vyhrála Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice zaznamenala znovu významný úspěch v celostátní soutěži Nemocnice roku 2017, kterou každoročně pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. V kategorii Finanční zdraví se umístila ve skupině akciových společností na prvním místě, v celkové kategorii na místě druhém. Jihočeské nemocnice v podobných celostátních soutěžích tradičně obsazují přední místa.  

„Velice mě těší, že se nejen v soutěžích, ale zejména v reálném životě pravidelně ukazuje, že je jihočeské zdravotnictví vzorem pro celou Českou republiku. Naše nemocnice nepřetržitě zlepšují zdravotní péči, modernizují vybavení i zdokonalují služby pro pacienty. A zisk pak dále reinvestují do svého rozvoje. Tento výsledek je důkazem skvělé práce vedení těchto zařízení i všech zaměstnanců, za což jim patří velké poděkování. Zároveň jde i o skvělou vizitku kraje, který nemocnice spravuje,“ uvádí jihočeská hejtmanka Mgr. Ivana Stráská.

Nemocnice České Budějovice dosahuje skvělých ekonomických výsledků a každý rok investuje nemalé peníze do svého dalšího rozvoje. Nejinak tomu je i v letošním roce. 

Pro rok 2017 jsou plánovány investice v celkové výši 458 mil. Kč z vlastních zdrojů. Dokončena již byla například rekonstrukce pavilonu Z (gynekologické a urologické oddělení) za 81 mil. korun (celková hodnota investice byla 136 mil. korun) a parkoviště pro pacienty za 10 mil. korun (celková hodnota investice 41 mil. korun). V roce 2017 byla zahájena stavba Emergency, tedy pavilonu urgentního příjmu. Jde o investici v plánované výši 56 mil. korun. Zdravotnická technika byla z vlastních zdrojů nakoupena v ceně 51 mil. Kč.

Nemocnice České Budějovice se letos účastnila v soutěži Nemocnice roku 2017 pouze kategorie Finanční zdraví. „Až do roku 2021 prochází nemocnice komplexní restrukturalizací, která souvisí s přesunem medicíny z dolního areálu do horního. Všechny práce se dějí za plného provozu. I přesto, že se personál českobudějovické nemocnice snaží o co nejmenší dopad na pacienty, jednoznačně dochází k určitému snížení komfortu. Z toho důvodu jsme v ostatních kategoriích letos nesoutěžili,“ vysvětluje MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a dodává: „Naším cílem je dokončit přestavbu a přesun, čímž docílíme maximálního komfortu a vysoké úrovně poskytované zdravotní péče.“

Kvalita Nemocnice České Budějovice je v soutěži Nemocnice roku oceňována pravidelně. Vloni potřetí za sebou zvítězila v kategorii Finanční zdraví a v celkovém žebříčku nejlepších nemocnic skončila na druhém místě, předloni dokonce i v tomto absolutním hodnocení dopadla nejlépe z celé republiky.

Loňský ročník byl celkově pro jihočeské nemocnice velmi úspěšný. V nejlépe hodnocené pětici nemocnic se umístily hned čtyři zástupci Jihočeského kraje. Kromě Nemocnice České Budějovice to byla Nemocnice Jindřichův Hradec (3. místo), Nemocnice Prachatice (4. místo) a Nemocnice Písek (5. místo).