V letech 2008 až 2015 investovalo osm jihočeských nemocnic 3,7 miliardy korun z vlastních zdrojů

Jihočeské nemocnice se pravidelně umisťují v první desítce nejlepších zdravotnických zařízení v České republice. Základem úspěchů jsou zkušení manažeři a dlouhodobě plánované investice do zkvalitňování péče.  

„Zdravotnictví je vlajkovou lodí Jihočeského kraje. V období mezi lety 2008 až 2015 investovalo všech osm nemocnic vlastněných Jihočeských krajem do svého rozvoje a zlepšení komfortu pro pacienty 3,7 miliardy korun, a to jen z vlastních zdrojů, bez dotací. Mimo to skupina jihočeských nemocnic hospodařila po celé období s průměrným ročním ziskem 59 milionů korun,“ říká Martin Bláha, hlavní manažer všech osmi jihočeských nemocnic. 

„Důležitým milníkem pro jihočeské nemocnice byl vznik akciových společností, které iniciovala ODS s tehdejším hejtmanem Janem Zahradníkem. Zásadní rozvoj a největší úspěchy nemocnic pak přichází s nástupem ředitele Martina Bláhy v roce 2008, který zároveň řídí ekonomiku v naší českobudějovické nemocnici,“ říká generální ředitel českobudějovické nemocnice Břetislav Shon.

Lídrem v ekonomické prosperitě je krajská nemocnice v Českých Budějovicích. Díky dobrému hospodaření investuje v posledních třech letech z vlastních zdrojů 200 až 280 milionů korun. „Největší krajské zařízení má ve svých řadách také nejlepší odborníky, což se významně projevuje na jejich finančních odměnách. Průměrný plat lékaře tu činí 79 tisíc korun a průměrný plat zaměstnanců je 38 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. 

Podle Stráské i odměňování managementu odpovídá výkonnosti a vysoké míře osobního rizika. Manažeři nemocnic na jihu Čech ručí celým svým vlastním majetkem v případě porušení péče řádného hospodáře. Tento systém byl nastaven před 11 lety, navíc v roce 2014 byla kritéria ještě zpřísněna. O udělení pohyblivé odměny, která tvoří větší část platu manažerů, rozhoduje splnění všech stanovených ukazatelů. Mezi ně patří dobré hospodaření a realizace všech investičních záměrů. 

„Člen představenstva okresní nemocnice má pevnou čistou měsíční odměnu ve výši přes 15 tisíc korun. Pokud navíc manažeři splní striktní kritéria, je jim přiznána pohyblivá roční čistá odměna ve výši 56 tisíc korun čistého, případně i mimořádná odměna ve stejné výši, je-li pro její přiznání pádný důvod. Obě tyto odměny jsou nenárokové,“ říká Michal Čarvaš, ředitel prachatické nemocnice. Situace je odlišná v krajské a specializované Nemocnici České Budějovice. Zde bere člen představenstva měsíčně přes 45 tisíc korun čistého, jeho roční i mimořádná odměna jsou totožné, necelých 163 tisíc korun čistého.

Předsedové a místopředsedové představenstev jihočeských nemocnic, na rozdíl od členů představenstva, vždy aktivně spravují konkrétní svěřené úseky v každé nemocnici a jejich měsíční i roční odměny jsou transparentní a systémově navázány na mzdy vedoucích zdravotnických pracovníků. 

V českobudějovické nemocnici je měsíční odměna předsedy představenstva 1,4 násobkem mzdy vedoucích zdravotnických pracovníků, pro místopředsedy představenstva je tento násobek nižší, a to 1,3. Roční i mimořádná odměna je pak 1,2 násobkem roční odměny těchto pracovníků. V okresních nemocnicích jsou tyto koeficienty 1,4 a 1,2 pro měsíční a 2 a 1,5 pro roční odměny.

Předseda představenstva krajské nemocnice tak pobírá 133 tisíc korun čistého měsíčně, místopředsedové 124 tisíc korun čistého měsíčně. Jejich nenároková roční i mimořádná odměna posléze může dosáhnout částky až 750 tisíc korun čistého. V případě okresních nemocnic je měsíční příjem předsedy představenstva 82 tisíc korun čistého, místopředsedy 71 tisíc korun čistého a jejich roční i mimořádná odměna může dosáhnout až 311 tisíc korun čistého, respektive 235 tisíc korun čistého u místopředsedy představenstva. 

Celková výše vyplacených odměn všech členů statutárních orgánů Nemocnice České Budějovice činila v roce 2015 17 milionů korun hrubého (pro srovnání – českobudějovická teplárna, s pětinásobně menším obratem 700 milionů korun a desetinásobně nižším počtem zaměstnanců, vyplatila na odměnách členům statutárních orgánů přes 11,891 milionu korun v roce 2015 a v roce 2014 pak 13,774 milionu korun.