Vyjádření předsedy představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. Martina Bláhy

Jako občan Jihočeského kraje vítám, že se rodí nová krajská koalice, jejímž základem, jak doufám, bude slušnost a poctivá práce pro všechny Jihočechy.   

Pana hejtmana jsem informoval, že jako předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. nechci jakkoli stát v cestě tomuto novému rodícímu se projektu, a proto jsem se rozhodl dát v zájmu další bezproblémové komunikace svou funkci v jihočeských nemocnicích k dispozici. 

Tuto nabídku jsem o víkendu oznámil i paní Ivaně Stráské a chápu ji jako svůj osobní vklad pro úspěch v koaličním vyjednávání.

Ing. Martin Bláha, MBA
Předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. 
Místopředseda představenstva a Ekonomický ředitel Nemocnice České Budějovice, a. s.